Việt Nam - Phong cách - An toàn - Sáng tạo - Tiên phong

“Chọn xế yêu cùng VINFAST”

02/10/2017 - 16/10/2017

Để hiện thực hóa giấc mơ xe Việt, VINFAST muốn được cùng khách hàng chọn ra 02 mẫu xe đẹp nhất, đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng và phản ánh chính xác nhất mong ước của người Việt về “ngôi nhà di động”made in Việt Nam.
Hãy “Chọn xế yêu cùng VINFAST”!