Hướng dẫn tham gia


Bước 1: Người tham gia chương trình bấm nút “Tham gia ngay” hoặc bấm vào menu “Bình chọn”.


Bước 2: Người tham gia chương trình bình chọn các mẫu xe yêu thích thuộc 7 dòng xe.


Bước 3: Nhập thông tin cá nhân người tham gia chương trình và dự đoán % số người bình chọn giống mình của mỗi mẫu xe;

Lưu ý: nhập sai thông tin, phiếu bình chọn sẽ không hợp lệ.


Bước 4: Bấm vào ô xác nhận Captcha, sau đó nhấn “Gửi” để hoàn tất bình chọn.


Cảm ơn bạn đã chọn 07 mẫu thiết kế. Để hoàn thành các bước bình chọn vui lòng bấm