Hướng dẫn tham gia bình chọn

Bước 1: Người tham gia chương trình truy cập website www.binhchonmauxe.vinfast.vn


Bước 2: Người tham gia chương trình bấm nút “Tham gia” hoặc bấm vào menu “Bình chọn”.


Bước 3: Người tham gia chương trình bình chọn các mẫu xe yêu thích thuộc các hạng mục xe Điện, xe cỡ nhỏ.


Bước 4: Nhập thông tin cá nhân người tham gia chương trình và dự đoán % số người bình chọn giống mình của mỗi mẫu xe;

Lưu ý: nhập sai thông tin, phiếu bình chọn sẽ không hợp lệ.


Bước 5: Bấm vào ô xác nhận Captcha, sau đó nhấn “Gửi” để hoàn tất bình chọn.