Torino Design

Torino Design là công ty thiết kế của Italy. Trong hơn 10 năm hoạt động, xưởng thiết kế này cho ra đời nhiều chiếc xe sáng tạo, từ hình ảnh phác thảo, ảnh 3D cho tới tạo hình xe nguyên mẫu. Torino Design đã bắt tay với các hãng xe lớn trên thế giới trong hơn 200 dự án. Những công ty sử dụng thiết kế của Torino Design bao gồm Ferrari, McLaren, Piaggio và nhiều hãng xe hơi Trung Quốc